Säkrare väg till Tibro

Väg 201 utanför Tibro ska breddas och kurvor ska rätas ut för att höja säkerheten för trafikanter mellan Tibro och Mariestad.

Stora delar av väg 201 är redan ombyggd. I februari kommer Svevia att sätta igång med att åtgärda den sträckan av väg 201 till Hönsa som ännu inte breddats. Uppdraget består av säkerhetshöjande åtgärder som att skapa säkrare sidoområden och att öka befintlig väg från sex meter bred till åtta meter bred. Två kilometer av vägen kommer att byggas om helt för att räta ut trafikfarliga kurvor. Den totala sträckan är 3,7 kilometer lång.

Projektet som utförs på uppdrag av Trafikverket är värt cirka 20 miljoner kronor och ska vara klart lagom till sommartrafiken i slutet av juni 2016. Åtgärderna betyder också att vägen klarar kraven för att höja hastigheten till 80 kilometer i timmen.

– Det är ett så pass stort vägbygge att framkomligheten kommer att bli påverkad. Vi kommer att göra vårt yttersta för att skapa smidiga lösningar och hoppas att passerande fordon respekterar våra hastighetsbegränsningar  och visar hänsyn mot våra medarbetare som arbetar för att göra vägen bättre och säkrare, säger Sofia Runesson, Svevia.

För mer information:

Kontaktperson: Sofia Runesson, projektchef, Svevia; 023-15 14 15

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.sewkr0006.pdf