Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Catena AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556294-1715 Catena AB
InstrumentSE0001664707 Common shares
InnehavareCohen & Steers, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktier1 935 184
Antal rösträtter1 935 184
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-01-11
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 871 663
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 871 663
Andel
 - aktier4,96477 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,96477 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,96477 %1 871 663
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,96477 %1 871 663
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagCohen & Steers Capital Management, Inc.
 - antal rösträtter1 616 825
 - andel av rösträtter4,28879 %
 - bolagCohen Steers UK Limited
 - antal rösträtter254 838
 - andel av rösträtter0,67598 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 871 663
 - andel av rösträtter4,96477 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnLisa Phelan
 - telefon0012128221673
 - mejlcompliance@cohenandsteers.com
 
Kommentar
Cohen & Steers Capital Management, Inc. and Cohen & Steers UK Limited, as investment managers, hold these voting rights on behalf of their clients.
 


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---