MACKMYRA VÄNDER TILL STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT UNDER HELA 2015

RESULTAT I KORTHET

2015 2014 2015 2014
Nyckeltal okt-dec okt-dec Helår Helår
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 19,8 17,4 62,1 52,1
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt 14% -20% 19% -19%
  Försäljning Flaskor, MSEK 13,4 11,1 37,5 30,0
  Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 6,4 6,3 24,3 21,9
Bruttoresultat före underabsorption, MSEK 10,6 8,4 32,8 31,3
Bruttovinstmarginal före underabsorption, procent 53% 48% 53% 60%
Bruttoresultat, MSEK 8,0 6,6 21,5 19,9
Bruttovinstmarginal, procent 41% 38% 35% 38%
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) och underabsorption, MSEK -0,2 -2,4 -4,4 -9,7
Underabsorption och avskrivningar -2,9 -2,0 -12,9 -12,7
Rörelseresultat, MSEK -3,1 -4,4 -17,3 -22,4
Räntekostnader -1,8 -2,0 -8,6 -8,5
Skatt -0,1 -1,6 -0,1 -1,6
Resultat efter skatt, MSEK -5,0 -8,0 -26,1 -32,4
Kassaflöde efter investeringar, MSEK 3,6 -2,4 -7,0 -27,0
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -0,55 kr -0,98 kr -3,19 kr -4,90 kr

2015 års försäljning ökade med 19 procent eller 10 MSEK jämfört med föregående år genom tydliga ökningar för både flaskor och fat. Under fjärde kvartalet ökade försäljningen med 14 procent. Försäljningen till Mackmyras prioriterade utlandsmarknader mer än fördubblades och ökade med 3,7 MSEK till cirka 7,0 MSEK under 2015. Försäljningen av Private Label-produkter utgjorde 2,5 MSEK av årets försäljningsökning. 

Fjärde kvartalets kassaflöde efter investeringar var positivt och uppgick till 3,6 MSEK (-2,4). Kassaflödet efter investeringar förbättrades under 2015 med 20,0 MSEK och uppgick till -7,0 MSEK (-27,0).

Även inledningen på 2016 visar på en fortsatt försäljningsökning jämfört med föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT

Läs mer i kvartalsrapporten som är bilagd detta pressmeddelande och som även finns tillgänglig på www.mackmyra.se. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB. 

För mer information kontakta:‚Ä®
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, magnus.dandanell@mackmyra.se
Ulf Söderlund, CFO, 026-541 880, ulf.soderlund@mackmyra.se

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.
wkr0006.pdf

Mackmyra Bokslutskommuniké 2015.pdf