REKORDVOLYMER FÖR MACKMYRAS FLASKOR

RESULTAT I KORTHET

  2016 2015 2016 2015 2015
Nyckeltal apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 16,7 15,1 31,1 28,9 62,1
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt 11% 0% 8% 23% 19%
  Försäljning Flaskor, MSEK 11,3 9,1 21,0 15,7 37,5
  Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 5,4 5,8 10,1 12,9 24,3
Bruttoresultat före underabsorption, MSEK 8,6 7,6 15,5 15,0 32,8
Bruttovinstmarginal före underabsorption, procent  51% 50% 50% 52% 53%
Bruttoresultat, MSEK 6,0 5,3 10,8 9,5 21,5
Bruttovinstmarginal, procent  36% 35% 35% 33% 35%
     
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) och underabsorption, MSEK -0,8 -1,9 -2,9 -4,4 -4,4
Underabsorption och avskrivningar -3,0 -2,7 -5,5 -6,3 -12,9
Rörelseresultat, MSEK -3,8 -4,1 -8,4 -8,9 -17,3
Räntekostnader, MSEK -3,1 -2,1 -6,0 -4,8 -8,6
Skatt, MSEK - - - - -0,1
Resultat efter skatt, MSEK -6,9 -6,3 -14,4 -13,8 -26,1
Kassaflöde efter investeringar, MSEK -4,0 -1,5 -11,9 -3,6 -7,0
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -0,76 kr -0,76 kr -1,59 kr -1,68 kr -3,19 kr

Försäljningen av Mackmyras flaskor fortsatte att öka i kvartalet och visade en tillväxt med 24 procent till 11,3  MSEK. Försäljningen till Systembolaget ökade med 19 procent och försäljningen till Mackmyras prioriterade exportmarknader mer än fördubblades i kvartalet.

Försäljningen av Fat och Upplevelser uppgick i kvartalet till 5,4 MSEK (5,8).

Andra kvartalets totala försäljning ökade därmed med 11 procent jämfört med föregående år och uppgick till 16,7 MSEK (15,1), varav försäljningen av flaskor utgjorde 68 procent (60).


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET


HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV KVARTALET


STYRELSEN FÖRESLÅR EN GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM TOTALT CIRKA 15,4 MSEK

Inför den extra bolagsstämman den 24 augusti har Mackmyras styrelse föreslagit en företrädesemission om cirka 15,4 MSEK. Emissionen är till fullo garanterad.

Det inkomna kapitalet ska i första hand användas för att:

1)     Högre tillväxt av flaskor kräver större rörelsekapital

Under det första halvåret 2016 ökade Mackmyras flaskförsäljning i antal flaskor med 57 % jämfört med samma period 2015.

2)    Destilleringstakten behöver ökas

Den högre försäljningen av flaskor gör att destilleringstakten behöver ökas igen eftersom det annars kan det bli en brist i mognadslagren omkring år 2022 för yngre whisky som till exempel produkten MACK by Mackmyra.

3)    Minska lån

En del av det emitterade beloppet kommer användas till att minska lånen.

Läs mer i kvartalsrapporten som är bilagd detta pressmeddelande och som även finns tillgänglig på www.mackmyra.se. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB. 


För mer information kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, magnus.dandanell@mackmyra.se


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2016 kl. 18:00 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.wkr0006.pdf

Mackmyra_Kvartalsrapport_Q2_2016.pdf