DistIT AB ger 150 000kr som bidrag till Läkare Utan Gränser

DistIT:s styrelse har bifallit DistITs VDs förslag om att lämna ett årligt donation till organisationer som hjälper utsatta människor i världen. DistIT har nu betalat ett ekonomiskt stöd till Läkare Utan Gränser (MSF) om 150 000 kr.

Beloppet motsvarar ca 0,01 % av koncernens omsättning under 2016. Vårt syfte är att stödja deras fantastiska arbete för att rädda liv och stödja deras humanitära kamp i världen.

Entrepenören Roger Akelius har meddelat att han betalar lika mycket som summan av alla övriga bidrag som samlas för Läkare Utan Gränser i december 2016. Det innebär att DistITs bidrag leder till ett stöd till Läkare Utan Gränser på 300 000kr.

För ytterligare information:

Siamak Alian VD

Telefon: +46-707-422193

siamak.alian@distit.se

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.wkr0006.pdf