Käräjäoikeuden tuomio maa-ainesten otosta Mäntsälän Harjulassa

Destian kolmea työntekijää vastaan nostettiin joulukuussa 2015 rikossyytteet ympäristön turmelemisesta. Syytteiden mukaan työntekijät olivat syyllistyneet ympäristön turmelemiseen Mäntsälän Harjulan maa-ainesalueella syksyn 2010 ja kesän 2012 välisenä aikana. Syyttäjä vaati Destia Oy:lle vähintään 50 tuhannen euron yhteisösakkoa sekä rikoksella saavutetun taloudellisen hyödyn menetystä, noin 580 tuhatta euroa.

Tuusulan käräjäoikeus antoi tänään 15.4.2016 tuomion asiassa. Käräjäoikeus tuomitsi Destian kolme työntekijää päiväsakkoihin sekä tuomitsi Destialle 50 tuhatta euroa yhteisösakkoa sekä rikoksella saavutetun taloudellisen hyödyn menetyksen, noin 86 tuhatta euroa.

Päätös ei ole vielä lainvoimainen. Destia todennäköisesti valittaa tuomiosta.

Lisätietoja: Lakiasiainjohtaja Aki Markkola, p. 0400 685 669, aki.markkola(a)destia.fi

Destia:
Destia on infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli yli 460 miljoonaa euroa. Toteutamme toimivampaa maailmaa pala palalta 1 500 destialaisen voimin ympäri Suomen.
Destia – Toimivampi maailma. www.destia.fi