Kommuniké från årsstämma 2020 i Scandinavian ChemoTech AB (publ)

Scandinavian ChemoTech AB (publ) (”Bolaget”) höll onsdagen den 19 maj 2020 årsstämma under ordförandeskap av advokat Henric Stråth. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades.

För mer information om innehållet i respektive beslut hänvisas till pressmeddelanden som offentliggjordes på Bolagets webbplats den 16 april 2020 samt valberedningens förslag som offentliggjordes den 22 april 2020. Kallelsen samt fullständiga förslag till de beslut som redovisas nedan finns tillgängliga på Bolagets webbplats: https://www.chemotech.se/.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO
Tele: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200 250, E-mail: ca@vhcorp.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumörspecifik elektroporation, som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där tumörspecifik elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.
 wkr0006.pdf