Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Viking Supply Ships AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556161-0113 Viking Supply Ships AB
InstrumentSE0010820613 B shares
InnehavareOdin Viking SPV AS
 
Före transaktionen
Antal aktier949 307
Antal rösträtter949 307
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2019-10-17
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier0
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnBengt Arve Rem
 - telefon+4723117000
 - mejlinfo@kistefos.no


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---