Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i C-Rad AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556663-9174 C-Rad AB
InstrumentSE0002016352 Aktier
InnehavareNordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier1 533 828
Antal rösträtter1 533 828
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-02-20
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 610 571
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 610 571
Andel
 - aktier5,19 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,15 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,15 %1 610 571
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,15 %1 610 571
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter1 609 896
 - andel av rösträtter4,15 %
 - bolagNordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter675
 - andel av rösträtter0 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 610 571
 - andel av rösträtter4,15 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnNiklas Matses
 - telefon+46733854156
 - mejlniklas.matses@nordnet.se
 
Kommentar
Nordnet AB (publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har överskridit tröskelvärdet 5% av antalet utestående aktier till följd av nettoköp i C-Rad AB
 


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---