Destian Kt51 Länsiväylä, Länsimetron liityntäyhteydet -työmaalle kolmas sija Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa

Uudenmaan alueen Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailun vuoden 2015 parhaat yritykset, rakennuttajat ja työmaat palkittiin 1.3.2016 Helsingissä. Destian työmaa Kt51 Länsiväylä, Länsimetron liityntäyhteydet sijoittui hienosti kilpailussa kolmanneksi MVR-indeksillä 98,4.

Työmaiden turvallisuutta arvioitiin kilpailussa tekemällä turvallisuushavaintoja TR- Ja MVR-mittauksella. Mittauksella saatu maksimitulos on 100. Viime vuosien panostus työturvallisuuteen on selvästikin tuottanut tulosta: kymmenen parasta työmaata ylittivät lukeman 90.

Työturvallisuuskilpailun järjestivät Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri, Infra ry, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO, Etelä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualut, Työturvallisuuskeskus ja RAKLI ry.

Lue lisää Kt51 Länsiväylän -työmaasta sidosryhmälehtemme Vian digi-versiosta.

Destia:
Destia on infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli yli 460 miljoonaa euroa. Toteutamme toimivampaa maailmaa pala palalta 1 500 destialaisen voimin ympäri Suomen.
Destia – Toimivampi maailma. www.destia.fi