Ny karriärväg för unga ingenjörer

Fast anställning och på sikt en chefsbefattning. Det är målet för de unga högskoleingenjörer som erbjuds plats på Svevias traineeprogram.

Byggbranschens utmaning är att säkra kompetensbehovet för framtiden. Svevia riktar nu in sig på landets högskoleingenjörer genom ett skräddarsytt traineeprogram som startar upp hösten 2016.

– Behovet är stort i hela branschen och konkurrensen om talangerna är tuff. Vi är övertygade om att vi kommer att behöva högskoleingenjörernas kompetens och att de kommer att spela en nyckelroll för att lösa framtidens utmaningar, säger Pia Lenkel, HR-chef, Svevia.

Svevia kallar sitt traineeprogram för Svevia High T. Det pågår under tolv månader där teori blandas med praktik och omfattar utbildning i ledarskap, affärsmässighet och effektivitet.

– Programmet fokuserar på att utveckla traineernas personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Direkt efter avslutat program ska de inta en befattning som produktionsingenjör eller arbetsledare. På sikt är målet att de ska gå in i en chefsbefattning och ta en nyckelroll inom Svevia.

Den första årskullen, av cirka tjugo traineer tas emot hösten 2016. Under våren påbörjas rekryteringen. Tidigare har Svevia under flera år drivit ett traineeprogram för civilingenjörer.

För ytterligare information kontakta:
Viktoria Berg, Programansvarig Svevia High T tfn 070-534 70 34

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 1 900 medarbetare finns på 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 6,9 miljarder. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.sewkr0006.pdf