Rondeller vid Trafikgatan i Sundsvall

Under våren kommer Svevia att återställa Trafikgatan i Sundsvall som också kompletteras med två rondeller, en vid Skönsbergsbron och en vid Medborgarbron.

I efterdyningarna av det stora infrastrukturprojektet, ny E4 genom Sundsvall, pågår fortfarande arbeten med att återställa och knyta ihop den kommunala infrastrukturen. Trafikgatan som löper parallellt med nya E4 har varit hårt belastad under byggtiden och behöver rustas upp.

- Samtidigt som vi gör det bygger vi också två rondeller, en vid Skönsbergsbron och den andra vid Medborgarbron. Två lösa trådar som nu finns i det kommunala vägnätet knyts ihop vilket kommer att skapa ett ännu bättre flyt i trafiken och underlätta vardagen för trafikanter som passerar Skönsberg, säger Anna-Karin Olofsson, Svevia.

Svevias uppdrag som är värt cirka nio miljoner kronor omfattar återställning av Trafikgatan, två nya rondeller samt komplettering av befintlig belysning.

- I Sundsvall har vi levt så länge med ombyggnationer och tillfälliga trafiklösningar, att det känns riktigt skönt att få vara med och återställa, göra fint och avsluta.

För mer information:

Kontaktperson: Anna-Carin Olofsson, platschef, Svevia; 0611-442 08wkr0006.pdf