Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Radisson Hospitality AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556674-0964 Radisson Hospitality AB (publ)
InstrumentSE0001857533 Ordinary shares
InnehavareUBS Group AG
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2019-01-07
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier23 570
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter23 570
Andel
 - aktier0,01352 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,01352 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,01352 %23 570
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT0,01352 %23 570
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagUBS Fund Management (Switzerland) AG
 - antal rösträtter23 570
 - andel av rösträtter0,01352 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter23 570
 - andel av rösträtter0,01352 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnKonstantina Georgika
 - telefon+41 44 239 40 71
 - mejlsh-gsp-emea@ubs.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---