Destia urakoi Pyhäjoella

Destia on valittu aliurakoitsijaksi Fennovoiman Hanhikivi 1-ydinvoimalahankkeen laitosalueen valmisteleviin töihin Pyhäjoelle. Pääurakoitsijana alueella toimii Titan-2, joka on Fennovoiman laitostoimittajan Raos Project Oy:n pääurakoitsija. Destian ja Titan-2:n välillä solmittuun urakkasopimukseen kuuluu valmistelevia töitä, kuten pintamaan ja kasvillisuuden poistoa, maaleikkausta, pengerrystöitä sekä tiejärjestelyitä.

Destia aloittaa työt laitosalueella elokuun aikana, ja urakka kestää noin puoli vuotta. Osapuolet ovat sopineet, ettei sopimuksen tarkkaa arvoa julkisteta.

Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys. Toteutamme toimivampaa maailmaa pala palalta rakentamalla, ylläpitämällä ja suunnittelemalla nykyaikaisia liikenne- ja teollisuusympäristöjä sekä tuottamalla liikenteen asiantuntijapalveluita. Palvelumme ulottuvat maanalaisesta rakentamisesta kattavaan maanpäälliseen toimintaan sekä energia- ja insinöörirakentamiseen. Destian liikevaihto oli yli 430 miljoonaa euroa vuonna 2014. Osaajia meillä on noin 1 500.

Destia – Toimivampi maailma. www.destia.fi