KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2015

RESULTAT I KORTHET

2015 2014 2015 2014 2014
Nyckeltal apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår
Nettoomsättning, MSEK 19,3 19,7 35,7 30,3 68,1
Omsättningstillväxt -2% -23% 18% -20% -17%
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 15,1 15,1 28,9 23,4 52,1
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt 0% -25% 23% -22% -19%
  Försäljning Flaskor, MSEK 9,1 9,0 15,7 13,5 30,0
  Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 5,8 6,1 12,9 9,7 21,9
Bruttoresultat före underabsorption, MSEK 7,6 10,6 15,0 16,6 31,3
Bruttovinstmarginal före underabsorption procent 50% 70% 52% 71% 60%
Avgår: underabsorption -2,3 -2,5 -5,5 -5,2 -11,4
Bruttoresultat, MSEK 5,3 8,1 9,5 11,4 19,9
Bruttovinstmarginal, procent 35% 54% 33% 49% 38%
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK -1,9 -2,1 -4,4 -7,1 -13,9
Rörelseresultat, MSEK -4,1 -4,2 -8,9 -11,3 -22,4
Resultat efter skatt, MSEK -6,3 -6,4 -13,8 -15,5 -32,4
Antal aktier efter full utspädning
Kassaflöde efter investeringar, MSEK -1,5 -6,4 -3,6 -15,4 -27,0
Mognadslager, bokfört värde, MSEK 173,4 169,8 173,4 169,8 173,1
Finansiell nettoskuld exklusive konvertibla skuldebrev, MSEK 153,4 146,5 153,4 146,5 159,4
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -0,76 kr -1,04 kr -1,68 kr -1,89 kr -4,90 kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Läs mer i kvartalsrapporten som är bilagd detta pressmeddelande och som även finns tillgänglig på www.mackmyra.se. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB. 


För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, magnus.dandanell@mackmyra.se 
Ulf Söderlund, CFO, 026-541 880, ulf.soderlund@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.
wkr0006.pdf

Mackmyra_Q2_rapport_2015.pdf