Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Magnolia Bostad AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556797-7078 Magnolia Bostad AB
InstrumentSE0007074505 Ordinary shares
InnehavareWEALINS SA
 
Före transaktionen
Antal aktier28 300
Antal rösträtter28 300
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-01-31
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 954 365
 - direkt innehavda rösträtter2 954 365
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier7,81117 %
 - direkt innehavda rösträtter7,81117 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 17,81117 %2 954 365
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT7,81117 %2 954 365
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 954 365
 - andel av rösträtter7,81117 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJean-loois Courange
 - telefon+352 437 43 1
 - mejlinvestments@wealins.com


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---