Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Vostok New Ventures Ltd

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent200702-5519 Vostok New Ventures Ltd
InstrumentSE0012231074 Aktier
InnehavareVostok New Ventures Ltd
 
Före transaktionen
Antal aktier7 685 303
Antal rösträtter7 685 303
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2020-04-29
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 080 450
 - direkt innehavda rösträtter1 080 450
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier1,33 %
 - direkt innehavda rösträtter1,33 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 11,33 %1 080 450
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT1,33 %1 080 450
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnBjörn von Sivers
 - telefon0736211219
 - mejlbjorn.vonsivers@vostoknewventures.com


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---