DistIT ABs dotterbolag DistIT Fastigheter AB tecknar hyreskontrakt med PostNord Sverige AB

DistIT Fastigheter AB som äger fastighet med fastighetsbeteckning Genetikern 2 i Tullinge har idag tecknat ett 10-årigt hyreskontrakt med PostNord Sverige AB avseende uthyrning av del av lokal i fastigheten i Tullinge till PostNord Sverige AB. Fastigheten har tidigare varit centrallager till SweDeltacos verksamhet. Tillträdet beräknas ske den 1 september 2019.

Robert Rosenzweig verkställande direktör i DistIT säger - ”Vi välkomnar med stor glädje PostNord som hyresgäst i lokalerna. Detta ger framför allt stora möjligheter till företag och privatpersoner inom Huddinge och Botkyrka att ombesörja sina verksamheter på ett effektivare sätt, samtidigt som det skapar goda intäkter till DistIT.”

DistIT AB (publ) 
Styrelsen

För ytterligare information: 
Stefan Charette, styrelsens ordförande

Mobil: -46 73 994 70 79

E-mail: charette@athanase.se

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tisdagen den 12 juni 2018 kl.08:00 CET. 

Om DistIT AB (publ)

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.wkr0006.pdf