Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Obducat Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556378-5632 Obducat Aktiebolag
InstrumentSE0000514705 Aktier
InnehavareNordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier11 676 501
Antal rösträtter11 676 501
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2019-12-17
Gränsvärde för antal aktier10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier9 152 349
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter9 152 349
Andel
 - aktier8,69 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter6,69 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 16,69 %9 152 349
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT6,69 %9 152 349
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter9 148 324
 - andel av rösträtter6,69 %
 - bolagNordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter4 025
 - andel av rösträtter0 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter9 152 349
 - andel av rösträtter6,69 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnNiklas Matses
 - telefon0733854156
 - mejlniklas.matses@nordnet.se
 
Kommentar
Nordnet AB (publ) har genom kundtransaktioner i dotterbolaget Nordnet Pensionsförsäkring AB, underskridit tröskelvärdet 10% av antalet utestående aktier i Obducat, till följd av accepterat erbjudanden om återköp av preferensaktier. Nordnet Pensionsförsäkring AB kommer, i enlighet med återköpserbjudandet, att erhålla nyemitterade stamaktier i Obducat så snart dessa har emitterats av bolaget, varvid aktieinnehavet åter kommer att öka.
 


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---