Anders Arverud ny CFO på Venue Retail Group

Anders Arverud kommer närmast från en position som CFO på Life och har flerårig erfarenhet som CFO och affärsinriktad controller i olika bolag och branscher såsom Life Europe AB, Coop Sverige och SAS AB. Anders är född 1970 och är civilekonom från Linköpings universitet. Anders Arverud börjar sin tjänst senast i september 2017.

Nuvarande CFO Stephan Ebberyd som framgångsrikt lett bolagets finans- och IT-funktion, och ansvarat för stora delar av omstruktureringen av bolagets finansiella verksamhet har varit ett starkt stöd i arbetet med att vända bolagets utveckling, återgår som tidigare kommunicerats till egen verksamhet.

- Det är mycket glädjande att vi kunnat knyta Anders till Venue Retail Group då han har både en bred bakgrund från retailbranschen och också under de senaste åren framgångsrikt lett den ekonomiska verksamheten i Life, säger Jonas Ottosson, VD Venue Retail Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Ottosson, VD, telefon 08-508 99 200
Stephan Ebberyd, CFO, telefon 070-630 23 89
 
 

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Jonas Ottosson försorg, för offentliggörande den 9 mars 2017 kl. 16.00 CET. wkr0006.pdf