Nytt projekt i Tyresö Strand

Ett nybyggnadsprojekt bestående av ett flerbostadshus och två radhuslängor som omgärdar en kringbyggd innergård. Sammanlagt kommer ca 60 bostäder i storlekarna 1 - 5 rok att byggas på Videvägen i Tyresö Strand med RW Capital AB som byggherre.

RW Capital har förvärvat ett nybyggnadsprojekt i Tyresö Strand. Detaljplanen är antagen och förväntas vinna laga kraft under december månad. RW Capital AB planerar att uppföra ett flerbostadshus i fem våningsplan med lägenheter om 1 - 3 rok med rymliga takterasser i de tre översta våningsplanen. Radhuslängorna, bestående av ca 11 lägenheter ligger i vinkel och skapar tillsammans med flerbostadshuset en skyddad och kringbyggd innergård. Det kommer också att tillskapas kommersiella lokaler i gatuplan som ett led i att skapa en centrumkänsla.

Husen kommer att få en sammanlagd bostads- och lokalarea om ca 4 500 kvadratmeter fördelad på ca 60 bostadsrätter i olika storlekar och lokaler i gatuplan ut mot Tyresövägen. Projekteringen av byggnationen pågår för fullt och beräknad byggstart är under sommaren 2016. Försäljning av bostadsrätterna kommer att påbörjas under våren 2016.

–Tyresö är en attraktiv kommun med vacker natur och goda kommunikationer. Vi är glada att få denna möjlighet att etablera oss i kommunen, kommenterar Marcus Hamberg, VD för RW Capital AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Hamberg, vd RW Capital, marcus.hamberg@rwcapital.se , 0705-52 52 23

Besök även: http://www.rwcapital.se

Om RW Capital

RW Capital omvandlar flerfamiljsfastigheter med eftersatt underhåll till attraktiva bostäder med goda driftnetton och låga förvaltningskostnader. Bolaget har sin verksamhet i Skåne och merparten av fastigheterna är belägna i Malmöområdet. Fastighetsportföljens aktuella marknadsvärde uppgår till cirka 300 MSEK.wkr0006.pdf