Destialle tievalaistuksen palvelusopimus Pirkanmaalla

Destia on voittanut lähes kuusivuotisen tievalaistuksen palvelusopimuksen Pirkanmaalla. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kilpailuttama urakka alkaa tammikuussa 2017 ja päättyy kesäkuussa 2022.

Kunnossapidettävä valaistusverkko Pirkanmaalla rakentuu tie- ja katuvalokeskuksista, valaistuspisteistä sekä verkon sähköistykseen käytetyistä maakaapeleista ja ilmajohdoista. Urakassa Destia vastaa näiden kunnossapidosta sekä uudisrakentamisesta.

– Tievalaistusurakan voittaminen tukee energiainfra-liiketoiminnalle asettamiamme tavoitteita. Tavoitteenamme on solmia pitkäaikaisia palvelusopimuksia valtakunnallisesti valaistuksen kunnossapidosta ely-keskusten sekä kaupunkien kanssa, kertoo työpäällikkö Hannu Takala.

Lisätietoa: Destia Oy, työpäällikkö Hannu Takala, p. 0400 174 400, hannu.takala(a)destia.fi

Destia:
Destia on infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli yli 460 miljoonaa euroa. Toteutamme toimivampaa maailmaa pala palalta 1 500 destialaisen voimin ympäri Suomen.
Destia – Toimivampi maailma. www.destia.fi