Robert Rosenzweig tillträder den 1 september 2018 som verkställande direktör i DistIT AB

Som informerats den 12 juni 2018 har styrelsen utsett Robert Rosenzweig till ny verkställande direktör i DistIT AB. Robert Rosenzweig tillträder den 1 september 2018. Fram till Roberts tillträde kvarstår Arne Myhrman som tf. VD.

DistIT AB (publ) 
Styrelsen

För ytterligare information: 
Stefan Charette, styrelsens ordförande

Mobil: -46 73 994 70 79

E-mail: charette@athanase.se

Om DistIT AB (publ)

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.wkr0006.pdf