Sisäpiiritieto: Partnera Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu

Partnera Oyj
Yhtiötiedote, sisäpiiritieto
17.5.2023 klo 12.50
 

Sisäpiiritieto: Partnera Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu

Partnera Oyj:n hallitus on nimittänyt yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Peter Vapaamiehen (DI, MBA, CTP) 17.5.2023 alkaen. Vapaamiehellä on vahva kansainvälinen kokemus strategisista ja operatiivisista uudelleenjärjestelyistä useilta toimialoilta.

Partnera Oyj:n hallitus ja toimitusjohtaja Jari Pirkola ovat sopineet, että Pirkola jättää Partnera Oyj:n toimitusjohtajan tehtävät 17.5.2023. Pirkola toimi yhtiön toimitusjohtajana lokakuusta 2017 alkaen.

”Kiitämme Jari Pirkolaa hänen panoksestaan Partneran toimitusjohtajana. Partnera keskittyy nyt jatkuvien liiketoimintojen kehittämiseen ja päivittää strategiaansa kesän 2023 aikana”, sanoo Jari Pirinen, Partnera Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

Partnera Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Partnera Oyj
Jari Pirinen, hallituksen puheenjohtaja

puhelin: +358 400 277 412
sähköposti: jari.pirinen@arvosijoitus.fi

Partnera Oyj
Peter Vapaamies, va. toimitusjohtaja

puhelin: +358 40 777 9269
sähköposti: peter.vapaamies@partnera.fi
 
Hyväksytty neuvonantaja, EY Advisory Oy
puhelin: +358 207 280 190
sähköposti: ollipekka.kotkajuuri@fi.ey.com


Jakelu

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet
www.partnera.fi


Partnera lyhyesti

Partnera on kansainvälinen liiketoimintakonserni, joka omistaa kestävää kehitystä edistäviä yrityksiä muun muassa kiertotalous- ja energiatoimialoilla. Luomme toiminnallamme omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Omistamamme yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin. Olemme omistamiemme yhtiöiden kumppani, ja tavoitteenamme on kehittää yhtiöiden liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Rakentaessamme liiketoimintakonserniamme strategiamme mukaisesti olemme myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita. Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.wkr0006.pdf