Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556943-7600 K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB
InstrumentSE0010520254 B-aktie
InnehavareJohan Knaust
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2019-07-15
Gränsvärde för antal aktier30 %
Gränsvärde för rösträtter25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 462 213
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter10 577 525
Andel
 - aktier31,12117 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter28,86896 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 128,86896 %5 462 213
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT28,86896 %5 462 213
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagKarla Fastigheter Holding AB
 - antal rösträtter6 113 348
 - andel av rösträtter16,685 %
 - bolagKarla Fastigheter Holding 2 AB
 - antal rösträtter4 449 177
 - andel av rösträtter12,14302 %
 - bolagJohan Knausts Pensionsstiftelse
 - antal rösträtter15 000
 - andel av rösträtter0,04094 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter10 577 525
 - andel av rösträtter28,86896 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJohan Knaust
 - telefon0707400450
 - mejljohan.knaust@k2a.se
 
Kommentar
Flaggningen avser återleverans av utlånade aktier i samband med nyemission i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ). Flaggningen är baserad på 17 551 436 utestående aktier i K2A motsvarande totalt 36 639 788 röster.
 
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---