Deltaco har fullföljt förvärvet av Aurora Group

Som tidigare meddelats undertecknade Deltaco AB och danska företaget Solar A/S den 1 april 2013 ett bindande köpeavtal i vilket Deltaco AB förvärvar Aurora Group Danmark A/S som är en nordisk distributör av tillbehör för hemelektronik. Då affären godkändes av konkurrensmyndigheten i Norge slutfördes affären den 24 april 2013 .

Ledningen i Aurora medverkar i förvärvet och kommer att äga 10 procent i Aurora med en option för Deltaco att per den 1 januari 2018 förvärva denna minoritetspost för ett pris som beräknas utifrån Auroras resultatutveckling kommande femårsperiod.

Aurora Group är Nordens ledande distributör av tillbehörsprodukter för hemelektronikhandeln. Bolaget finns idag representerat i hela Norden och har sitt huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Under år 2012 omsatte verksamheten 520 MSEK med ett resultat före avskrivningar om 25 MSEK.

Aurora kommer att bedriva verksamhet som ett självständigt systerbolag till Deltacos övriga dotterbolag Alcadon och SweDeltaco med tillvaratagande av synergier genom viss samordning av bland annat sortiment och inköp.

”Vi är mycket glada över att kunna förvärva Aurora som de senaste åren har gått från klarhet till klarhet.  Aurora har under de två senaste åren ökat sin omsättning med 20 % och uppvisat 4-5 % i rörelsemarginal före avskrivning samtidigt som konkurrenter har tappat marknadsandelar eller visar obefintliga resultat i en svår marknad. Vi ser nu fram emot att fortsätta utveckla Aurora tillsammans med bolagets ledning som också deltar i förvärvet som delägare. Aurora kompletterar andra bolag i Deltaco-gruppen när det gäller geografisk täckning, produktutbud och kundsegment.” säger Siamak Alian, VD och Koncernchef för Deltaco AB.

Pauli Joensen, VD i Aurora Group Danmark A/S säger: ” Samgåendet med Deltaco är en naturlig utveckling av arbetet som under senare år har lett Aurora fram till en stark position på den nordiska marknaden. Genom det nya ägandet kommer vi att ha en ännu bättre möjlighet att agera som en attraktiv partner för våra kunder och leverantörer. "

Ekonomiska effekter:

För ytterligare information:

Siamak Alian
VD Deltaco AB

Tel: +46 8 555 762 41
Mobil: +46 70 742 21 93
siamak.alian@deltaco.se

Pauli Joensen
CEO Aurora Group
Tel: +45 44 85 82 81
Mobil: +45 40 25 20 11
pjo@auroragroup.dk

Om Deltaco
Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet. Företag inom Deltaco koncernen levererar både B2B och B2C produkter till IT- marknaden i Norden och närliggande marknader. Koncernen har ca 124 anställda och är verksam i alla nordiska länder och omsätter ca 650MSEK om året. Aktierna i Deltaco AB är listade på First North under kortnamnet DELT och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.se.

Om Aurora
Grundandet av Aurora gruppen blev resultatet av ett tätt samarbete 1998 mellan OSK Elektrotillbehør AS (Norge) och Rudolph Schmidt A/S (Danmark). Idag består verksamheten av fyra bolag alla verksamma i Norden. Aurora är Nordens ledande serviceföretag med aktiviteter inom marknadsföring, sälj och distribution av tillbehör till elektronikprodukter och till den Nordiska konsumentvarumarknaden. För mer information se www.aurora-group.eu.wkr0006.pdf