Deltaco AB byter namn till DistIT AB

Som tidigare meddelats godkände årsstämman 2014 för Deltaco AB styrelsens förslag att Deltaco AB byter namn till DistIT AB. Genom namnbytet tydliggörs moderbolagets affärsidé och vision att förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, mobility, hemelektronik, nätverk och datakommunikation i Norden och i Baltikum.

Namnändringen har nu registrerats av Bolagsverket och är därmed officiellt genomförd. Från och med torsdag den 5 juni 2014 kommer bolagets aktier att handlas under det nya kortnamnet DIST på NASDAQ OMX First North.  Hemsida och övrig bolagsinformation kommer att uppdateras under de närmaste dagarna.

Övriga bolag inom DistIT gruppen behåller sina nuvarande namn oförändrade.

Tullinge 2014-06-04                                                          

Siamak Alian

VD

För ytterligare information vänligen kontakta:

Siamak Alian, VD

Telefon: 08 555 76 241
Mobil: 070 7422 193
E-post:
Siamak.Alian@deltaco.se

Hans Bråneryd, CFO

Telefon:08 518 169 42
Mobil: 070 3254 973
E-post: Hans.Braneryd@deltaco.se>

Om Deltaco 

Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom Deltaco- koncernen levererar både B2B och B2C produkter till IT- marknaden i Norden och Baltikum. Koncernen har ca 230  anställda, är verksam i Norden och Baltikum och omsätter drygt 1 mdkr om året. Aktierna i Deltaco AB är listade på First North under kortnamnet DELT och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se
www.deltacoab.se.wkr0006.pdf