Beslut om företrädesemission

Metallvärden beslutar att genomföra företrädesemission

Metallvärdens styrelse har i samband med diskussionerna av ett utvidgat samarbete med ZeeBee Venture APS beslutat att så snart som möjligt att genomföra en företrädesemission. Emissionsbeloppet är fastlagt till maximalt ca 15,2 mkr och teckningspriset till 0,10 kr per aktie. För varje befintlig aktie på avstämningsdagen erhålles rätt att teckna en ny aktie.

 

För att läsa hela pressmeddelandet vg se bifogade pdf alternativt www.metallvarden.se

 wkr0006.pdf