AcouSort stärker sin kommersiella profil

AcouSort meddelar idag att bolaget förstärker affärsutvecklingsteamet genom att anlita Kristian Enkvist, tidigare vd för AcouSort, till tjänsten som Business Development Officer. Dessutom meddelas att AcouSort har inlett en rekryteringsprocess för att ytterligare stärka bolagets kommersiella profil.


Under Q3 2018 har AcouSort inlett arbetet med att implementera en ny kommersialiseringsstrategi för att därigenom kunna öka bolagets försäljning. Detta görs primärt genom att rekrytera personal med ett fokus på affärsutveckling och försäljning, som ett komplement till AcouSorts redan starka kompetens inom teknologi och produktutveckling.

Bolaget har därför anlitat Kristian Enkvist som Business Development Officer på konsultbasis. Enkvist var tidigare vd på AcouSort innan bolagets nuvarande vd Torsten Freltoft och har därför redan på förhand en god kunskap om bolagets teknologi, produkter och marknadsmöjligheter. Enkvist har även en lång erfarenhet från flera ledande positioner på bland annat Perkin Elmer, HemoCue, AstraZeneca och Gambro. Enkvists huvudsakliga fokus i sin roll som Business Development Officer kommer vara övergripande affärsutveckling, försäljning samt att utvärdera hur AcouSorts produkter kan göras än mer attraktiva för potentiella kunder.

– Kristian Enkvist har under lång tid varit drivande i affärsutveckling, försäljning och marknadsföring och har byggt upp ett omfattande nätverk både nationellt och internationellt. Vi är mycket glada att kunna välkomna honom tillbaka till AcouSort, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

Utöver rekryteringen av Kristian Enkvist har AcouSort även inlett en rekryteringsprocess för att anställa en Customer Application Specialist, vilket är en nybildad roll inom bolaget. Huvudsakligt fokus i denna position kommer vara att arbeta med specialiserade kundanpassningar av AcouSorts produkter och lösningar. Syftet med detta är att produkterna enklare ska gå att anpassa till de många olika typer av applikationer och laboratoriemiljöer som AcouSorts potentiella kunder arbetar i och därigenom göra produkterna mer kommersiellt gångbara.

– Det är viktigt att AcouSort har ett stort fokus på kommersialisering framöver. Därför inleder vi nu en rekryteringsprocess för att förstärka teamet ytterligare och bredda vårt erbjudande, säger Torsten Freltoft.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.wkr0006.pdf