Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Sportamore AB (Publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556788-8614 Sportamore AB (Publ)
InstrumentA
InnehavareKalin Setterberg AB
 
Före transaktionen
Antal aktier956 654
Antal rösträtter956 654
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2018-12-28
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier956 654
 - direkt innehavda rösträtter956 654
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier9,86785 %
 - direkt innehavda rösträtter9,86785 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,86785 %956 654
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT9,86785 %956 654
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter956 654
 - andel av rösträtter9,86785 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnOlof Setterberg
 - telefon+46 702 653 603
 - mejlos@kase.se


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---