Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Humana AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556760-8475 Humana AB
InstrumentSE0008040653 ordinary shares
InnehavareImpilo AB
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-01-11
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier6 642 500
 - direkt innehavda rösträtter6 642 500
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier12,49998 %
 - direkt innehavda rösträtter12,49998 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 112,49998 %6 642 500
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT12,49998 %6 642 500
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter6 642 500
 - andel av rösträtter12,49998 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnFredrik Strömholm Jesper Eliasson
 - telefon070 943 23 30
 - mejlmartin.fagerlund@impilo.se


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---