Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Empir Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556313-5309 Empir Group AB
InstrumentB shares
InnehavareAnzena Holding AB
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-12-06
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier450 000
 - direkt innehavda rösträtter45 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier9,93479 %
 - direkt innehavda rösträtter8,77275 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 18,77275 %450 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT8,77275 %450 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter45 000
 - andel av rösträtter8,77275 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnTommy Bergqvist
 - telefon0763481375
 - mejltommy.bergqvist@anzena.se
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---