Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Mycronic AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556351-2374 Mycronic AB (publ)
InstrumentSE0000375115 Common Stock, Securities lending with Right to Recall on Common Stock and Swap on Common Stock
InnehavareThe Goldman Sachs Group, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2019-12-27
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier691 083
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter691 083
Andel
 - aktier0,70579 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,70579 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,70579 %691 083
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 24,90525 %4 803 047
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,00034 %334
 
TOTALT5,61138 %5 494 464
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagGoldman Sachs & Co. LLC
 - antal rösträtter4 836 231
 - andel av rösträtter4,93914 %
 - bolagGoldman Sachs Asset Management, L.P.
 - antal rösträtter602 933
 - andel av rösträtter0,61576 %
 - bolagGoldman Sachs Asset Management International
 - antal rösträtter37 215
 - andel av rösträtter0,03801 %
 - bolagGoldman Sachs International
 - antal rösträtter18 085
 - andel av rösträtter0,01847 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 494 464
 - andel av rösträtter5,61138 %
 
Kommentar
Change die to: Group level notification for subsidiary crossing a threshold.
 
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---