Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Invisio Communications AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556651-0987 Invisio Communications AB
InstrumentSE0001200015 Ordinary
InnehavareAnna Holding AG
 
Före transaktionen
Antal aktier7 380 103
Antal rösträtter7 380 103
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2019-05-28
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier6 259 995
 - direkt innehavda rösträtter6 259 995
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier14,19548 %
 - direkt innehavda rösträtter14,19548 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 114,19548 %6 259 995
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT14,19548 %6 259 995
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter6 259 995
 - andel av rösträtter14,19548 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnPeter Ammann
 - telefon+41447866111
 - mejlpeter.ammann@bzbank.ch


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---