Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Dometic Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556829-4390 Dometic Group AB (publ)
InstrumentSE0007691613 Aktier
InnehavareSwedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier14 946 275
Antal rösträtter14 946 275
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-04-24
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier14 634 175
 - direkt innehavda rösträtter14 634 175
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,95 %
 - direkt innehavda rösträtter4,95 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,95 %14 634 175
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,95 %14 634 175
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnMia Metso Ekberg
 - telefon08-58597525
 - mejlmia.metso.ekberg@swedbankrobur.se


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---