Septon Electronic AB tecknar distributionsavtal avseende Martin Professional.

Septon Electronic AB, ett dotterbolag inom DistIT-koncernen, har tecknat avtal med Harman Professional Solutions avseende distribution av Martin By Harman Professional Lighting i Sverige, Danmark och Norge med start den 1 februari 2018. Produkterna omfattar avancerade ljusprodukter till företag och professionell miljö inom underhållning, broadcast och även arkitektonisk ljusdesign.

Distributionen kommer att ske genom LiteNordic AB, ett majoritetsägt dotterbolag till Septon Electronic AB. LiteNordic kommer att ansvara för försäljning, teknisk support och servicepersonal med huvudkontor och distributionscenter i Göteborg och ett försäljningskontor och utbildningscenter i Stockholm.

Septon Electronic AB en ledande distributör av AV-produkter kompletterar genom distributionsavtalet nu erbjudandet med ljusprodukter till den professionella marknaden.

”Genom distributionsavtalet med Martin Professional förstärker Septon sitt erbjudande på den svenska marknaden och expanderar företagets närvaro in i våra nordiska grannländer. Produkterna passar väldigt bra in i Septons nuvarande mix och bidrar positivt till fortsatt tillväxt” säger Magnus Löndén, VD på Septon Electronic AB

För ytterligare information: 
Arne Myhrman, tf. VD och koncernchef DistIT AB 
Mobil: +46 73 383 64 67

E-mail: arne.myhrman@distit.se

Magnus Löndén, VD Septon Electronic AB

Mobil: +46 73 399 89 90

E-mail: magnus.londen@septon.se

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 februari 2018 kl. 15:00 CET. 

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.wkr0006.pdf