Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Skanska AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556000-4615 Skanska AB
InstrumentSE0000113250 Aktie
InnehavareAMF Pension
 
Före transaktionen
Antal aktier21 100 000
Antal rösträtter21 100 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2019-11-12
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier20 850 000
 - direkt innehavda rösträtter20 850 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,97 %
 - direkt innehavda rösträtter3,49 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,49 %20 850 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,49 %20 850 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter20 850 000
 - andel av rösträtter3,49 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnMahsa Mahally
 - telefon076-8353036
 - mejloperations@amf.se


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---