Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Acando AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556272-5092 Acando AB
InstrumentSE0000105116 ACAN B
InnehavareSvolder AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier2 440 000
Antal rösträtter6 940 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2019-01-14
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 240 000
 - direkt innehavda rösträtter6 740 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier2,1 %
 - direkt innehavda rösträtter4,9 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,9 %2 240 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,9 %2 240 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter6 740 000
 - andel av rösträtter4,9 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnPontus Ejderhamn
 - telefon08-4403770
 - mejlpontus.ejderhamn@svolder.se


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---