IGE utser nya styrelseledamöter vid årsstämma

Två nya styrelseledamöter valdes vid årsstämman för International Gold Exploration IGE AB (publ) (IGE) som ägde rum i Stockholm den 6 maj 2008. Nedan följer en kort presentation av International Gold Exploration IGE AB styrelse.

Nya ledamöter:

Ole Jørgen Fredriksen, Styrelseledamot
Ole Jørgen Fredriksen har drygt 25 års erfarenhet inom databranschen på både hård- och mjukvarusidan. Han var en av grundarna samt vd och koncernchef för ASK och därefter Proxima och InFocus, den ledande internationella projektortillverkaren. Fredriksen har stor vana från internationella affärssammanhang och är för närvarande styrelseordförande för Q-Free ASA, samt ledamot i flera andra styrelser, bland annat i Datum AS.

Uta Stoltenberg, Styrelseledamot
Uta Stoltenberg är investment director för Nordisk Industriutvikling och är medlem i styrelsen för både Skagerak Venture Capital och Norsk Kraft. Stoltenberg har sex års erfarenhet från olika befattningar inom Statoil, bland annat som investment manager för Statoil Innovation. Dessutom har hon arbetat tre år som olje- och gasanalytiker för First Securities. Stoltenberg har en magisterexamen i företagsekonomi från Berlins tekniska universitet och var utbytesstudent på magisterprogrammet Finance vid Handelshögskolan (Sandvika).

Nuvarande ledamöter:

Carl Ameln, Styrelseledamot, Ordförande
Carl Ameln har en Bergsingengörsexament från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Ameln har gedigen internationell erfarenhet från gruvbranschen. Han började sin yrkeskarriär som gruvingenjör för järnmalmsprojektet LAMCO i Liberia 1974. Från 1975 fram till 2001 arbetade han för det svenska järnmalmsbolaget LKAB. Efter 3 år som gruvingenjör i världens största gruva under jord i Kiruna, övergick han till att arbeta med marknadsföring och försäljning i Singapore och Bryssel i 12 år. Ameln var under åren 1991-2001 verkställande direktör för LKAB. Han satt också i styrelsen för Boliden Ltd under åren 1997-2000.

Lars Olof Nilsson, Styrelseledamot
Lars Olof Nilsson har en kandidatexamen i företagsekonomi från Umeå universitet. Nilsson har lång internationell erfarenhet av affärsutveckling och finansiella frågor. För närvarande är han styrelseledamot i BE Group (publ), International Gold Exploration IGE AB (IGE) och Morphic Technologies AB (publ). Han är även rådgivare åt Nordic Capital, en grupp av private equity-fonder. Han var finansdirektör från 1992 till 2005. Nilsson blev 1997 Senior Vice President för Trelleborg Group och 2002 övertog han ansvaret för koncernens affärsutveckling. Han satt i styrelsen för Boliden Ltd under åren 1997 2000.

Ulrik Jansson, Styrelseledamot
Ulrik Jansson är vd och koncernchef för PA Resources AB sedan 1996, och har varit styrelseledamot i PA Resources AB sedan 1997. Jansson har en jur. kand. från Uppsala universitet och har tidigare arbetat som affärsjurist på AGA AB 1985-1996 och Uddeholms AB 1982-1985. Jansson är styrelseledamot i International Gold Exploration IGE AB och dess dotterbolag IGE Diamond AB. Andra styrelseuppdrag: styrelseordförande för PA-koncernens dotterbolag Microdrill AB, PA Resources Norway AS, Osbourne Resources Ltd, PA Resources Overseas Ltd, Hydrocarbures Tunisie Corp och Hydrocarbures Tunisie El Bibane Ltd

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Fellbom
VD, International Gold Exploration IGE AB
Tel: +46 8 20 46 09 / +46 733 225 786
E-post: tomas.fellbom@ige.se

Thomas Carlsson
CFO, International Gold Exploration IGE AB
Tel: +46 8 20 46 09 / +46 70 552 26 22
E-post: thomas.carlsson@ige.sewkr0003.pdf