Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Swedbank AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent502017-7753 Swedbank AB
InstrumentSE0000242455 aktie
InnehavareAMF Pension
 
Före transaktionen
Antal aktier56 757 548
Antal rösträtter56 757 548
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2018-12-18
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier56 134 807
 - direkt innehavda rösträtter31 000 000
 - indirekt innehavda rösträtter25 134 807
Andel
 - aktier4,96 %
 - direkt innehavda rösträtter2,74 %
 - indirekt innehavda rösträtter2,22 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,96 %56 134 807
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,96 %56 134 807
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter56 134 807
 - andel av rösträtter4,96 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnLinda Ahrdenberg
 - telefon08-6963393
 - mejloperations@amf.se


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---