Deltaco lägger bud på Alcadon MRV AB

Deltaco AB lägger bud på distributören Alcadon MRV AB.

Alcadon är en svensk distributör av produkter för data- och telekommunikation. Bolaget finns idag representerad i hela Norden.

Parterna har tecknat en avsiktförklarning (LOI) om affären den 20 juli 2012. Avsikten är att parterna inom kort ska underteckna ett bindande avtal för Deltacos förvärv av aktierna. Köpeskillingen är angiven till 6,5MUSD. Det planerade förvärvet är tänkt att till största del finansieras genom bankupplåning.

Alcadons ägare MRV Communication Inc., USA har kallat sina aktieägare till en bolagsstämma den 28 september 2012 för att erhålla ett slutgiltigt godkännande för försäljningen av bl.a. bolagets svenska dotterbolag Alcadon MRV AB.

Siamak Alian VD i Deltaco AB säger: ” Redan i Q2-rapporten 2011 framförde vi att vi regelbundet tittar på förvärvsmöjligheter. Budet på Alcadon är ett första resultat av detta arbete som vi förväntar kommer att ge en positiv effekt på vår fortsatta utveckling. Det är få distributörer i Norden som kan komplettera Deltacos erbjudande i alla nivåer bättre än Alcadon. Detta gäller både produkter, logistik och kunder.”

Ytterligare information om den ekonomiska påverkan på Deltacos resultat kommer att ges under förutsättning att Deltacos bud godkänns av MRVs bolagsstämma.

För ytterligare information:

Siamak Alian
VD Deltaco AB

Tel: 08-55576241
Mobil: 0707422193
siamak.alian@deltaco.se

Maria Riley
Investor Relation MRVCommunication Inc.

Tel: +1 (818) 886-MRVC (6782)
ir@mrv.com

Om Deltaco

Deltaco grundades 1991 och är en av Nordens ledande nischleverantörer och distributörer av IT-produkter. Bolaget har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande genom effektiva inköp i Asien, ett modernt logistikcenter i Stockholm och bred distribution till de flesta stora nordiska återförsäljarna. Bolaget  har visat stabil organisk tillväxt och god lönsamhet varje år sedan starten för 20 år sedan. Deltaco har 79 medarbetare, huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Finland, Danmark och Norge. Aktierna i Deltaco är listade på First North under kortnamnet DELT och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.se

Om Alcadon

Alcadon startade sin verksamhet under 1988 och är idag en ledande distributör/grossist av produkter för Data- och telekommunikation i Norden. Bolaget erbjuder sina kunder en omfattande kompetens, kostnadseffektiva lösningar samt förstklassig service och support inom data- och nätverkskommunikation. Från svenska kontoren i Stockholm, Malmö och Göteborg täcker bolaget leveranser till hela Sverige och från centrallagret i Stockholm ombesörjs snabba leveranser till kunder i hela Norden. Alcadon har idag 34 medarbetare i Sverige och 8 medarbetare i Norge. Alcadon ägs idag av MRV Communications Inc. som är noterat på NASDAQ OTC i USA. För mer information se www.alcadon.se.wkr0006.pdf