Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Malmbergs Elektriska Aktiebolag (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556556-2781 Malmbergs Elektriska Aktiebolag (publ)
InstrumentSE0000507659 B
InnehavareLannebo Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier840 432
Antal rösträtter840 432
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2019-12-30
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier456 244
 - direkt innehavda rösträtter456 244
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,7 %
 - direkt innehavda rösträtter3 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13 %456 244
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3 %456 244
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter456 244
 - andel av rösträtter3 %


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---